In English

On Writing FE-Programs in Java - New Formulations and Comparisons with Fortran

Ling Lu ; HongBo Wu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23634

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek