In English

Non-linear FE-Analysis of Permantent Deformations in Road Pavements

Efraim Ljung ; Joakim Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23633

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek