In English

Termisk analys av cylinderhuvud och grenrör

Tobias Hildorzon ; Jonas Olausson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23632

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek