In English

Structural design and analysis of elastically bent gridshells - The development of a numerical simulation tool

Emil Poulsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:95, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-05-11. Den ändrades senast 2016-05-11

CPL ID: 236319

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek