In English

Solution of Non-Linear Equilibrium Equations in FE-Analysis of Concrete Structures

Holger Heidkamp
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23630

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek