In English

Dynamics of Unbounded Domains - with special Emphasis on SB-FEM

Andrus Elm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23623

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek