In English

Produktutveckling av möbler med hjälp av FEM

Sven Aronsson ; Carl-Magnus Lindgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23622

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek