In English

Non-linear Finite Element Analysis of Rutting Phenomenon in Road Pavements

Patrik Abrahamsson ; Hans Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23621

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek