In English

Parametric Study of The T-joint Stiffness of an Aluminum Car Body

Paulo Urzua ; Luo Chouping
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23620

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek