In English

A Study of Asphalt Concrete Properties with FE Modelling of a Marshall Test

Marc Porras López
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23619

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek