In English

Optimisation of an Involute Spline Joint

Henric Lindberg ; Daniel Lindgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23618

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek