In English

Analysis of Bridges Subject to Turbulent Wind ? Development of a Computational Method Using ABAQUS

Per Granström ; Torbjörn Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23615

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek