In English

Measurement and Analysis of Pyrotechnic Shock

John Eriksson ; Mattias Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23614

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek