In English

Simulation of Shock Wave Propagation Through a Rod Joint in a Drilling System Using Contact Elements

Damien Calmet ; Daniel Klintebäck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23613

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek