In English

Buckling Strength Calculations for Joints of Thin-walled Circular Steel Ducts ? Non-linear Finite Element Analyses Using ANSYS 5.3

Annika Braun
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23612

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek