In English

3D-analys av stenbågbro med explicit FE-program

Edward Berndtsson ; Johan Berndtsson ; Jonas Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23611

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek