In English

Application of The Boundary Element Method to Shape Optimization Problems

Iciar Alfaro
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23609

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek