In English

The design and implementation of simulation software for the ventilation of road tunnel fires

Hjörtur Már Gestsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-05-09. Den ändrades senast 2016-05-09

CPL ID: 236088

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek