In English

Error Estimation and Adaptivity for Finite Element Eigen Problems using SPRD technique

Ulric Lindberg ; Göran Peterson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23605

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek