In English

Design Optimisation of a Transition Structure - Using Coupled CAD: FEM and Optimisation Programs

Staffan Gustafsson ; Åsa Häll
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23602

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek