In English

A Discontinuous Galerkin method for Structural Dynamics

Torbjörn Ekevid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23599

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek