In English

Finite Element Analysis of a RoRo Quarter Stern Ramp

Dominique Chenavier
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23598

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek