In English

FE-Simulation of Energy Transportation in a Percussive Rock Drilling System

Changhui Chen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23597

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek