In English

Real Time Medical Simulation of Deformable Objects - A Finite Element Approach

Mikael Backlund ; Mats Färnstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23596

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek