In English

An Interface for a Non-linear Finite Element Code in MATLAB using I-DEAS as a Preprocessor

Pär Amandusson ; Martin Hohensee
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23595

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek