In English

Prediction of Dynamic Behaviour of Constrained Visco-elastic Layers

Emma Ottosson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23593

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek