In English

Nonlinear stability analysis of plane and space trusses

Menassie Joseph ; Mattias Kihlman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23590

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek