In English

Finite element modelling of conical sections in rotordynamics

Erik Engdahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23587

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek