In English

Estimation of Limit Load of Slopes Using FEM - A Comparison with Limit Equilibrium Method

An Phuoc Dong
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23586

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek