In English

76-81 GHz planar antenna development and utilization for automotive radar applications

Dapeng Wu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX013/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-05-03. Den ändrades senast 2016-05-03

CPL ID: 235807

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek