In English

Design of a double layer cavity backed slot array antenna in gap waveguide technology

Peiye Liu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX012/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-05-03. Den ändrades senast 2016-05-03

CPL ID: 235805

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek