In English

Co-designing Safety - Using co-creation processes to approach gender and safety issues

Josephina Wilson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-04-29. Den ändrades senast 2016-04-29

CPL ID: 235658

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek