In English

TOWARDS A SUSTAINABLE LAKEFRONT IN KISUMU - A proposal to support enviromentally friendly livelihoods and behaviour at Luangni Beach

Madeleine Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-04-29. Den ändrades senast 2016-04-29

CPL ID: 235653

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek