In English

3D Gold Nanoparticle Gradient Structures and Control of Gold Nanorods by Localized Surface Plasmon Resonance

Jelle Penders
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-04-26.

CPL ID: 235229

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek