In English

Food stores getting close by competition - How it affects customers’ loyalty and how to manage the change

Anna Källtén ; Malin Norling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 83 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2016:010, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-04-25. Den ändrades senast 2016-04-25

CPL ID: 235172

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek