In English

The entrepreneur as a relationship builder

Henrik Dalman ; Johan Forslund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 72 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2016:006, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-04-25. Den ändrades senast 2016-04-25

CPL ID: 235166

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek