In English

Optimization of train floors with acoustic and structural constraints

Johan Wíttsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-6, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: double walls, statistical energy analysis, transfer matrix methodology, structural optimization, mass minimization, sandwichPublikationen registrerades 2016-04-22. Den ändrades senast 2016-04-22

CPL ID: 235031

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek