In English

Vibration characterization of low frequency engine idle vibrations

Robert Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-5, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: vibration characterisation, beating, operational deflection shapes, operational modal analysis, modal analysis, complete truckPublikationen registrerades 2016-04-22. Den ändrades senast 2016-04-22

CPL ID: 235030

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek