In English

Modeling impact transients. Analysis in the time-domain.

Henrik Guldbransen ; Mattias Lundin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:151, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: force identification, impact transient, time-domain, LMS-algorithmPublikationen registrerades 2016-04-22. Den ändrades senast 2016-04-22

CPL ID: 235029

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek