In English

Modeling impact transients. Analysis in the time-domain.

Henrik Guldbransen ; Mattias Lundin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:151, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: force identification, impact transient, time-domain, LMS-algorithm