In English

TILLFÄLLIG RENOVERING - ETT VERKTYG FÖR SOCIALT HÅLLBAR RENOVERING AV MILJONPROGRAMMETS LÄGENHETER?

Accessible renovation - A tool for social sustainability in renovation of the million homes program?

Esmeralda Björnsdotter ; Lina Jonsdotter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-04-19. Den ändrades senast 2016-04-19

CPL ID: 234908

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek