In English

Design of an Industrial Scale Algae Cultivation System - A product development project

Karin Dankis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-04-18. Den ändrades senast 2016-04-18

CPL ID: 234857

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek