In English

STONE BY STONE - Collaborative construction in extreme environments

Pär Bratt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-04-14. Den ändrades senast 2016-04-14

CPL ID: 234719

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek