In English

Microstructure and Cr-depleted zone characterization in engine valve steel 21-43

Seyyed Mohammad Hamed Hoseiny
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. vii+82 pp s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23470

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek