In English

Numerical Simulations of Hydrogen Adsorbing Materials at Cryogenic Temperatures

Siamak Bamadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23465

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek