In English

Logistik för effektiv produktion hos Swede Ship Marine AB

Logistics for efficient production at Swede Ship Marine AB

Arvid Bild
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-04-13. Den ändrades senast 2016-09-09

CPL ID: 234623

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek