In English

Design of bicycle crossings in Gothenburg. A study about design of bike crossings in relation to accessibility and safety for cyclists

Matilda Sundbeg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; 2016:3, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bike path, bike crossing, combined crossing, bike traffic, yield, give way, cyclist, intersection.Publikationen registrerades 2016-04-07. Den ändrades senast 2016-04-07

CPL ID: 234376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek