In English

Buckling Analysis of Orthotropic Plates - Stiffened plate and steel sandwich plates

JÓN PÉTUR INDRIÐASON ; VÉSTEINN SIGMUNDSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Critical buckling stress, SSP, Stiffened plate, ABAQUS, EBPlate, Sandwich plate.Publikationen registrerades 2016-04-07. Den ändrades senast 2016-04-07

CPL ID: 234345

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek