In English

Topology Optimization in the Design Process

Martin Fagerström ; Magnus Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. Report: EX - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, ISSN 1650-8920; 2, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-23. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 23390

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek