In English

Synthesis of β-blockers from renewable starting materials - A possibility for the valorisation of glycerol

Petter Dunås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-03-29.

CPL ID: 233781

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek