In English

CAPTIVATING SPACE - Transformation of a 19th century cell prison in Härnösand

Sara Rudström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-03-23. Den ändrades senast 2016-03-23

CPL ID: 233644

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek